22. 2. 2008

Prehlásenie Národného odporu Slovensko z 31. mája 2005

Dlhšiu dobu sme boli sklamaní z vývoja v Slovenskej republike. Pronárodné sily boli paralyzované doslova nechutnými diverznými akciami. Zvnútra boli nahlodané vzťahy medzi vedúcimi členmi SNS. Prospechári našej najstaršej strany spôsobili jej zánik, nastal rozkol a pred voľbami sa strana rozštiepila. SNS a jej členovia boli denne prepieraný v médiách, diskreditovaní a očierňovaní pripadali niekedy až komicky aj keď je pravda, že nie za všetko mohli média. Tieto akcie slúžiace na diskreditáciu a rozvrat SNS boli až priveľmi precízne a správne načasované, aby sa obhajovali ako nedorozumenia alebo vzájomná antipatia členov. Likvidácia jedinej schopnej národnej strany pred posednými voľbami spôsobila, že nebol nikoho kto by obhajoval národnú myšlienku v parlamente SR. Samozrejme, kde sú porazení, sú aj víťazi. Najväčšiu vojnovú korisť si urvala maďarská SMK. V čase, keď sa slovenské vysoké školstvo pripravuje na reformu z dôvodu nedostatočného financovania, Maďari na Slovensku otvárajú Maďarskú univerzitu. Táto drzá a agresívna expanzia pripomína azda len jeden nearabský národ na arabskej pôde. Avšak dnes akoby nastupovala nová generácia národne zmýšľajúcich ľudí.

To, čo je u nás ešte v zemi, v Čechách a na Morave začína klíčiť. Poučení z minulosti sa začínajú tvoriť nové a celkom životaschopné zoskupenia ľudí odmietajúcich status quo. Ľudí odhodlaných bojovať za posvätné ideály, bojovať proti ničiteľom pravdy. Ľudí s vedomím že ak sa neschopíme dnes a v celej svojej sile tak už sa nepostavíme nikdy. Organizácia Národný odpor združujúca práve takýchto ľudí má podľa nás schopnosť vytvoriť pevnú platformu garantujúcu úspech myšlienok národných. Z vyjadrení na odpor.net jasne vyplýva že ju tvoria rozumní a skúsení ľudia a to je to, čo dáva Národnému odporu budúcnosť. Aby sme zhrnuli dôvody, prečo sme sa rozhodli podporiť organizáciu Národný odpor:

- odmietame dvojaké štandardy pre Slovákov a pre cigánov

- odmietame prílev imigrantov nesúcich so sebou potenciál organizovaného zločinu, drog a u nás dávno zlikvidovaných chorôb

- odmietame ľudí tváriacich sa ako experti na vedenie štátu navzdory tomu že za pre nás obyčajných ľudí žije zo dňa na deň horšie a HDP na jedného obyvateľa dosiahol v roku 2003 51 percent z priemeru EÚ a mzdy sú 6- až 10-násobne nižšie, tím pádom sa radíme medzi druhý najchudobnejší štát únie

- odmietame ponižovanie našej inteligencie, základnej esencie každej vyspelej spoločnosti, v západných fabrikách na balenie cédečiek a vysokoškolsky vzdelaných ľudí degradovaných na úlohu utieračov detských zadkov vo vyspelých štátov EÚ a USA

- odmietame genocídu našich národov pomocou dramaticky zníženej pôrodnosti

- odmietame totálnu profesionalizáciu armád vytvorením žoldnierskeho vojska

- odmietame označenie neonacista, ktoré sa udelí každému, kto s láskou vysloví slovo národ, predkovia alebo otčina

- o dmietame ľudí ktorí nedokážu urobiť nič iné ako obliecť si bomberku a okované boty, mlátiť všetko čo sa pohne a dookola omieľať že práve oni zachraňujú svoj národ

- odmietame moc ľudí natoľko nebezpečných že ich sila je prakticky neohroziteľná a zároveň pre jednoduchého človeka neviditeľná

- odmietame deformáciu dejín a následného navodenia pocitu viny za všetko čo "surový európsky človek" urobil

- odmietame fasády demokracie za ktorými sa skrýva tyrania, akú doteraz ľudstvo nepoznalo


Ak by sme mali vypisovať čo naopak podporujeme, stačí znegovať predchádzajúce vyhlásenia. Zhrniem to však do pár viet. Chceme otvorenú spoločnosť bez strachu z vysloveného názoru, spoločnosť stojacu na hodnotách práce, rodiny, národa a slobodného myslenia, spoločnosť ktorá zaručí šťastné detstvo najmenším a dôstojné čakanie na odchod našim najstarším. Chceme spoločnosť ktorá bude podporovať schopných a talentovaných, v ktorej občan bude skutočne politicky mysliaci a nie len zmätená obeť mediálnych manipulátorov, spoločnosť založenú na úcte k predkom a na povinnosti voči našim potomkom.

Na stráž!

Žiadne komentáre: