22. 2. 2008

Prehlásenie Národného odporu Slovensko zo 17. októbra 2005

Národný Odpor Slovensko je nacionalistická organizácia, ktorá bojuje proti rôznym fenoménom tejto doby, akými sú napr. komunizmus, maďarizácia, pseudohumanizmus, drogy, atď.! Po neúspechoch iných organizácií sme zvolili inú taktiku boja, ktorá je založená hlavne na vytváraní­ miestnych a oblastných pobočiek. Tento systém je dobrý hlavne preto, že je veľmi ní­zke percento toho, že sa k nám infiltrujú naši nepriatelia a ukončia tým činnosť našej organizácie. Celá organizácia funguje vlastne na kamarátstve a vzájomnej dôvere, nemáme žiadne centrálne vedenie, ale všetko je založené na komunikácii medzi jednotlivými pobočkami. Úlohou pobočiek je vytvoriť si v oblasti svojho pôsobenia národno-oslobodeneckú základňu, šíriť ďalej myšlienku Národného Odporu, vykonávať monitoring našich nepriateľov, lebo keď ich budeme poznať, náš boj bude oveľa ľahší­, a podporovať v čo najväčšej miere aktivity NO Slovensko.

NO nie je organizácia, ktorá by v blí­zkej, ale aj vzdialenej dobe chcela vstúpiť do politiky lebo tieto snahy tu už boli a náš politický systém si s tým veľmi ľahko poradil, ale to neznamená, že nebudeme takéto organizácie podporovať, práve naopak by sme spoluprácu s nimi vrelo privítali, veď aj ony chcú presadiť myšlienky NS. Naši­m prvoradým cieľom je nábor nových záujemcov a vytváranie nových pobočiek, až potom môžeme fungovať ako vyspelá organizácia, s ktorou si ani náš systém len tak ľahko neporadí­. Tak neváhajte a nebojte sa vstúpiť do nášho boja!

Na revolúciu nepotrebujeme povolenie!!!

Žiadne komentáre: