22. 2. 2008

Vyhlásenie Národného odporu Slovensko zo 7. augusta 2007

Národy Európy stoja na okraji priepasti, ktorá sa má stať hrobom našich hodnôt, kultúry, najvzácnejšieho bohatstva, budovaného našimi predkami celé tisícročia. Zvrátená vízia multikultúrnej a multirasovej spoločnosti sa ukázala ako Trójsky kôň, ktorý prešiel európskymi bránami a dôsledky na seba nenechali dlho čakať. Nárast nezamestnanosti spôsobený prílivom lacnej pracovnej sily z mimoeurópskych krajín, klesajúca životná úroveň, nárast kriminality, až po terorizovanie domáceho obyvateľstva a otvorené vyčíňanie imigrantov na predmestiach Paríža. To sú len jedny z následkov experimentu zvaného multikulturalizmus, ktorý však súčasný systém aj naďalej podporuje, a zároveň na úkor cudzieho potláča všetko národné.

Situácia nie je iná ani na Slovensku. Systém nás oberá nielen o národné bohatstvo a kultúru, ale aj o najzákladnejšie ľudské práva a slobody! Vyhovárajúc sa na vojnu s terorizmom čoraz viac zasahuje do súkromia a osobnej slobody obyvateľov. Sloboda prejavu, zhromažďovania, združovania sa a iné politické práva sa stávajú frázami, zatiaľ čo akékoľvek útoky voči nášmu národu sú štátom tolerované.

V systéme, kde existuje takéto bezprávie, má ľud legitímne právo na odpor!

Preto my, aktivisti národného odporu vyhlasujeme, že budeme aj napriek represiám zo strany Systému naďalej pokračovať v aktivitách na území Slovenska, ako aj v doterajšej úspešnej spolupráci s aktivistami ostatných krajín Európy.

Zároveň vyzývame všetkých, ktorým osud európskych národov nie je ľahostajný, aby sa pridali k nám, a v rámci taktiky bezvodcovského odporu zakladali v našich mestách a obciach nové, nezávisle od seba pôsobiace bunky národného odporu. Ulice sú naše!


Aktivisti NO Bratislava, NO Nitra, NO Trnava

Kontaktní e-mailové adresy na lokální organizované skupiny aktivistů hnutí národního odporu působící v současnosti na území Slovenské republiky:

NÁRODNÝ ODPOR BRATISLAVA
> odpor_bratislava [zavináč] hailmail [tečka] net

NÁRODNÝ ODPOR NITRA
> odpor_nitra [zavináč] hailmail [tečka] net

NÁRODNÝ ODPOR TRNAVA
> odpor_trnava [zavináč] safe-mail [tečka] net

Žiadne komentáre: